Personvernerklæring

Kven me er

Me er ADVISION AS, og vår nettadresse er: https://advision.no

Informasjonskapslar

Me nyttar informasjonskapslar for å gje deg ei betre brukaroppleving, og for å samle inn statistikk over kva innhald som blir lest, og litt om dei som les.

CookieTypeDurationDescription
_gastatistikk26 mndGoogle Analytics. Brukt for å skilje mellom brukarar.
_gadwp2 mndWordPress-innstikk. Gjer at det blir kopling mellom nettsida og Google Analytics.
_gat1 minuttGoogle Analytics. Brukt for å sjekke forespørselsrate.
_gid24 timarGoogle Analytics. Brukt for å skilje brukarar frå kvarandre.
viewed_cookie_policy1 dagInformasjonskapselsåtvaring. Gjer at du slepp å sjå åtvaringa i botnen, når du først har klikka den bort.

Les meir om detaljane på Google sine sider.

Innkaplsa innhald (embedded content)

Artiklar på sida vår kan innehalde innkapsla innhald (embedded content), til dømes filmar, kart, bilder, artiklar, mm. Innkapsla innhald frå andre sider blir lest som om du hadde vore på den innkapsla sida. Slike sider kan samle inn data om deg, bruke informasjonskapslar, tredjepartssporing og overvake din interasksjon med det innkaplsa innhaldet.

Statistikk og analyse

Me brukar Google Analytics og der brukar me standardinstillingar. Me får ikkje personleg informasjon, men Google ser IP-adressa di, kva artiklar du les, kva nettlesar du har, om du besøkjer sida med mobil eller PC, og korleis du kom til sida vår. (t.d. frå lenkje på sosiale media, direkte innskriving av adresse eller via ein søkemotor).

Kor lenge me oppbevarer data

Me brukar standardinstillingane til Google, og der vert informasjonen lagra i maksimalt 26 månadar.