KLART OG TYDELEG!

Driftsikre AV-løysingar for skip og fartøy

KLART OG TYDELEG!

Driftsikre AV-løysingar for skip og fartøy

Om oss

ADVISION tilbyr kundane design og planlegging av løysingar på AV- og PA-anlegg om bord i skip, ferjer og andre fartøy. Våre løysingar bygger på lang erfaring og tett dialog med leverandørane av det beste utstyret på marknaden.

ADVISION AS er starta av Karl Totland. Nærare 30 år med lyd- og bildeløysingar for den maritime bransjen har gjeve innsikt og erfaringar som er ein viktig del av selskapet sin filosofi!

Installasjon og drift

ADVISION står for installasjon, vedlikehald og drift av audiovisuelt utstyr. Me legg stor vekt på kvalitet og utstyr som er dimensjonert for oppgåva det er tenkt til.

Unngå driftsstans. La vår kompetanse og tette samarbeid med leverandørane av kvalitetsutstyr sikre drifta om bord.

Slikt utstyr er ein føresetnad for sikkerheita om bord og oppfylling av krav frå styres­maktene.

Unngå drifts­stans. La vår kompe­tanse og tette samarbeid med leverand­ørane av kvalitets­utstyr sikre drifta om bord.

Slikt utstyr er ein føresetnad for sikkerheita om bord og oppfylling av krav frå styres­maktene.

«Verdipunktet» gir best resultat

I ADVISION finn me dei beste og mest lønsame løysingane i tett samarbeid med ekspertane på utstyret som skal nyttast.

Me kallar det «verdipunktet» fordi det tilfører auka verdi ved at spiss­kompetansen frå utstyr­leverandørane møter vår praktiske erfaring gjennom fleire tiår.

Leveranse:

• PA-anlegg

• Intercom og telefonsystem

• Kameraovervaking

• Teleslynge

• Informasjonsskjermar

• Datakommunikasjon

• Alarmsystem

• Antennesystem
  (datakommunikasjon, TV,
  DAB m.m.)

• Sanntidssystem m.m.

Leveranse:

• PA-anlegg

• Intercom og telefonsystem

• Kameraovervaking

• Teleslynge

• Informasjonsskjermar

• Datakommunikasjon

• Alarmsystem

• Antennesystem

  (datakommunikasjon, TV,

  DAB m.m.)

• Sanntidssystem m.m.

Me finn kosteffektive kvalitetsløysingar for våre kundar gjennom tett samarbeid med våre partnarar.

Me kartlegg feil, utfører målingar og løyser problem der dei måtte oppstå. Fjerndiagnose og feilretting sparer tid, kostnad for kundane og miljøet. Ta kontakt, så fortel me meir om korleis me jobbar med våre kundar over heile landet!  

Vare og besøksadresse

Hollundsdalen 5
5430 BREMNES